Wiedza

Przedawnienie

Przedawnienie

Wiedza

Wyjaśniamy, czym jest przedawnienie oraz jakie roszczenia mu podlegają. Tłumaczymy, co dzieje się w sytuacji przedawnienia roszczenia.

Egzekucja z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości

Wiedza

Egzekucja z nieruchomości jest jednym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych. Należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Wierzytelności

Wierzytelności

Wiedza

Wierzytelność to w prostych słowach prawo wierzyciela do domagania się od dłużnika spełnienia określonego świadczenia. Wierzytelności mogą być pieniężne jak i niepieniężne. W naszej praktyce zajmujemy się tymi pierwszymi.

Skarga na czynność komornika

Skarga na czynność komornika

Wiedza

Skarga na czynność komornika jest podstawowym środkiem zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. Można ją także traktować jak środek nadzoru sądu nad komornikiem.

Działania komornicze?

Potrafimy je wstrzymać i zablokować wierzyciela

zobacz Tarcza Egzekucyjna TM
Nostron logo

Nostron

Adres korespondencyjny:

ul. Imieli 14

41-605 Świętochłowice

 

telefon: +48 501 758 518

e-mail: biuro