Opóźnienia w płatnościach – najważniejsze konsekwencje dla firm

9 na 10 polskich firm nie otrzymuje płatności za swoje usługi w terminie – takie informacje można znaleźć w raporcie „Badania płatności w Polsce 2019” przeprowadzonego przez Coface. Jakie konsekwencje dla firm może mieć nieterminowa spłata należności? A co najważniejsze, w jaki sposób można im zapobiec? Zapraszamy do lektury naszego artykułu.

 

Jakie firmy doświadczają największych opóźnień w płatnościach?

Według danych z raportu Coface opóźnienia w płatnościach w polskich przedsiębiorstwach wynoszą średnio ok. dwóch miesięcy (59,9 dni). Oczywiście stopień ich przeterminowania różni się w zależności od konkretnej branży. Z badania wynika, że największych problemów z zaległościami w płatnościach doświadczają sektory budowlany i transportowy. W ich przypadku średnie opóźnienia w regulowaniu należności przez kontrahentów wynoszą odpowiednio – 105 i 139,5 dni. W dodatku aż 2 na 3 firmy transportowe, które wzięły udział w badaniu, doświadczają dłuższych opóźnień – w ich przypadku płatności napływają nawet ponad pół roku po ustalonym terminie płatności.

 

Branżą, która w najmniejszym stopniu zmaga się z nierzetelnymi kontrahentami, okazała się branża tekstylno-odzieżowa. W tym przypadku średnie opóźnienie w płatnościach kształtuje się na poziomie 37,1 dni. Sytuacja przedstawia się podobnie w sektorze rolno-spożywczym, gdzie płatności opóźniane są średnio o 37,3 dni.

 

Jakie konsekwencje dla firm mogą mieć nieterminowe płatności?

Opóźnienia w spłacie zadłużenia mogą mieć poważne konsekwencje - szczególnie w środowisku biznesowym. Z raportu „Portfel należności polskich przedsiębiorstw – styczeń 2019” zamieszczonego w serwisie krd.pl wynika, że firmy borykające się z problemem nieterminowych spłat:

  • ograniczają nowe inwestycje z powodu braku wystarczających środków finansowych (37,7% ankietowanych),
  • mają trudności ze spłacaniem własnych zobowiązań w terminie, co negatywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa (29,2% ankietowanych),
  • muszą ograniczyć wprowadzenie nowych produktów na rynek (10,5% ankietowanych),
  • ograniczają zatrudnienie, wprowadzają zmiany w funduszu wynagrodzeń (7,6% ankietowanych),
  • podnoszą ceny oferowanych produktów, aby poprawić sytuację finansową przedsiębiorstwa (7,2% ankietowanych).

Badanie zostało przeprowadzone przez Krajowy Rejestr Długów i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych.

 

Z danych przedstawionych przez KRD i KPF wynika, że klienci, czy też kontrahenci zwlekający ze spłatą należności, mogą stać się poważną przeszkodą na drodze rozwoju firmy. Oznacza to, że jeśli w stosunkowo szybkim czasie nie podejmiemy konkretnych działań, przedsiębiorstwo może stracić swoją pozycję na rynku, odnotowując przy tym duże straty finansowe oraz wizerunkowe.

 

usługi windykacyjne dla firm
Dzięki pomocy windykatora przedsiębiorstwo ma szansę uniknąć lub załagodzić konsekwencje nieterminowych płatności

 

Usługi windykacyjne dla firm

Obecnie mało które przedsiębiorstwo może pozwolić sobie na brak reakcji na opóźniające się płatności ze strony klientów i kontrahentów. Do najpopularniejszych sposobów egzekwowania płatności należą usługi windykacyjne dla firm.

 

Usługi windykacyjne zlecane zewnętrznym firmom zostały uznane za najskuteczniejsze narzędzie w odzyskiwaniu zaległych płatności w przedsiębiorstwach. 46% firm biorących udział w badaniu Coface doceniło skuteczność działań prowadzonych przez firmy specjalizujące się w ściąganiu należności oraz kancelarie.

 

Warto pamiętać, że im szybszy czas reakcji na opóźnienia w płatnościach, tym większa szansa na szybsze odzyskanie pieniędzy – nawet na etapie windykacji polubownej. Mimo tego wielu przedsiębiorców zwleka z podjęciem stanowczych działań z obawy przed utratą konkretnego klienta. W trosce o dobre relacje należy wziąć pod uwagę, że zaległości w płatnościach mogą być spowodowane jedynie chwilowymi problemami finansowymi. Profesjonalna firma windykacyjna jest w stanie pomóc także w takiej sytuacji i w miarę możliwości przyspieszyć spłatę zadłużenia, nie szkodząc przy tym dotychczasowym relacjom klienta i jego dłużnika.

 

Standardowo, współpraca z windykatorem rozpoczyna się od etapu polubownego, podczas którego kontaktuje się on z dłużnikiem i ustala sposób uregulowania należności oraz nowy termin spłaty. W niektórych przypadkach próby polubownego rozwiązania sprawy mogą nie przynieść zamierzonego skutku – wtedy firma windykacyjna przygotuje pozew w naszym imieniu i sprawa zostaje rozstrzygnięta w sądzie.

 

Wsparcie dla przedsiębiorców na Śląsku

Twoja firma także doświadcza opóźnień w płatnościach? Zapraszamy do współpracy z NOSTRON. Jesteśmy profesjonalną firmą windykacyjną ze Świętochłowic – zapewniamy kompleksową obsługę na terenie Śląska. Nasi specjaliści dołożą wszelkich starań, aby pomóc Twojej firmie odzyskać pieniądze. Wieloletnie doświadczenie w postępowaniach windykacyjnych pozwoliło nam wypracować skuteczne metody odzyskiwania należności. Naszym klientom zapewniamy bezpłatne wsparcie prawne oraz fachowe, merytoryczne doradztwo na każdym etapie współpracy.

 

Jeśli wciąż zastanawiasz się, czy warto skorzystać z usług firmy windykacyjnej, zachęcamy do lektury naszego artykułu 5 powodów, dlaczego warto skorzystać z pomocy windykatora. Dowiedz się, jak mogą pomóc Ci specjaliści!

 

Nostron logo

Nostron

Adres korespondencyjny:

ul. Emanuela Imieli 14

41-605 Świętochłowice

 

telefon: +48 501 758 518

e-mail: biuro