Czym jest przedawnione roszczenie?

Przedawnieniu podlegają wyłącznie cywilnoprawne roszczenia majątkowe.

 

Czym jest przedawnienie można opisać najszybciej opisując co się dzieje z przedawnionym roszczeniem. Aby to opisać należy zdefiniować roszczenie - jest to uprawnienie polegające na możliwości domagania się od indywidualnie określonej osoby (lub grupy indywidualnie określonych osób) jakiegoś zachowania się. W przypadku roszczenia pieniężnego mamy do czynienia z żądaniem domagania się przez wierzyciela zapłaty długu przez dłużnika.

 

Przedawnione roszczenie - skutki

Jeśli roszczenie się przedawni, nie można go przymusowo dochodzić. Nie można zatem np. skutecznie dochodzić go przed sądem, albo w drodze egzekucji. Cel i funkcja instytucji przedawnienia sprowadzają się do usunięcia stanu niepewności. Chroni się w ten sposób dłużnika, od którego wierzyciel nie wymaga np. zapłaty długu przez określony czas. Po upływie określonego w kodeksie cywilnym czasu dłużnik nie może być zmuszony do zapłaty długu (w zależności od roszczenia może to być np. rok, 3 lata lub 10 lat).

 

Są roszczenia które się nie przedawniają.  Wśród nich są roszczenia o naruszenie praw właściciela nieruchomości (art. 222 kodeksu cywilnego).

 

Przedawnione roszczenie nie wygasa, tylko zamienia się w tzw. zobowiązanie niezupełne (naturalne). Ten skutek powoduje, że jeśli dłużnik dokona dobrowolnie zapłaty długu po przedawnieniu się roszczenia, nie może żądać z tego powodu jego zwrotu.

 

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w odzyskaniu długu, bądź chcesz skorzystać ze wsparcia dla dłużników, skorzystaj z naszej oferty. Nasze usługi obejmują m.in. wsparcie prawne, pomoc dla zadłużonych i skuteczną windykację w Katowicach oraz okolicznych miastach. Zapraszamy do kontaktu.

 

Nostron logo

Nostron

Adres korespondencyjny:

ul. Emanuela Imieli 14

41-605 Świętochłowice

 

telefon: +48 501 758 518

e-mail: biuro